Контакт

ДЕСПОТОВО МЕСНА ЗАЈЕДНИЦA

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 21, ДЕСПОТОВО
21400 БАЧКА ПАЛАНКА

РЕГИОН: ЈУЖНО-БАЧКИ

ПОДАЦИ
Матични број: 08076502

Порески број: 100501330

Текући рачуни:
840-0000004291745-91
840-0000000257645-89